Ανοικτή επιστολή

Το Athens Club μπροστά στις κρίσιμες εξελίξεις στα διοικητικά ζητήματα της ΠΑΕ παίρνει σήμερα την πρωτοβουλία να κοινοποιήσει την παρακάτω νέα ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μελών του Συνδέσμου, και ταυτόχρονα μελών του Φίλαθλου Σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας – ΑΕΛ 1964», που αφορά τις εξελίξεις στο Σωματείο και την ΠΑΕ ΑΕΛ. Ο Σύνδεσμος υιοθετεί πλήρως τις θέσεις των μελών του και καλεί με την σειρά του το ΔΣ του Σωματείου σε άμεση σύγκληση και λήψη πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση των συμφερόντων της ΑΕΛ.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρία από κανένα.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 07.05.2012
Προς: Το ΔΣ Φιλάθλου Σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας – ΑΕΛ 1964»
       Σε συνέχεια της από 03.02.2012 επιστολής μας που αφορούσε ερωτήματα προς το ΔΣ του Σωματείου για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964, της οποίας το Σωματείο αποτελεί μέτοχο σε ποσοστό 10%, καθώς και οικονομικές απαιτήσεις του Σωματείου έναντι της «Γήπεδο ΑΕΛ Α.Ε.»ΑΕ, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε σήμερα με νέα επιστολή, ανοικτή αυτή τη φορά.
       Οι λόγοι που μας αναγκάζουν να επανέλθουμε δημόσια είναι η παντελής έλλειψη ανταπόκρισης από το ΔΣ στο αίτημα ενημέρωσης που γραπτά υποβάλλαμε αλλά και η επιδεικτική αδράνεια στην εκτέλεση των αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.02.2012 που αφορούν στα παρακάτω:
α.    Παροχή προθεσμίας τακτοποίησης ή διακανονισμού των οφειλομένων ποσών στη «Γήπεδο ΑΕΛ Α.Ε.» έως τέλος Απριλίου και ταυτόχρονα σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της λύσης αγοράς του Α.Κ. Δένδρων από επιτροπή του Σωματείου. Σε περίπτωση που η τακτοποίηση ή ο διακανονισμός αποτύχουν, θα συγκληθεί εκ νέου Γενική Συνέλευση στις αρχές Μαΐου 2012 με θέμα τους τρόπους διεκδίκησης της απαίτησης του Σωματείου.
β.    Παροχή επίσημης γραπτής ενημέρωσης για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ ως εξής:
·       Για το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964, (ληξιπρόθεσμων και μη).
·       Για τυχόν οφειλές ΠΑΕ σε προς Εφορία, ΙΚΑ, δημόσιες υπηρεσίες και τρίτους.
·       Λήψη αντιγράφου της σύμβασης μεταξύ «ΠΑΕ ΑΕΛ 1964» και «Γήπεδο ΑΕΛ ΑΕ» που προβλέπει την καταβολή ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος.
·       Τακτικότερη και πραγματική (όχι εικονική) σύγκληση του Δ.Σ. της «ΠΑΕ ΑΕΛ 1964», όπου ο εκπρόσωπος του Σωματείου θα μπορεί να ενημερώνεται έγκυρα, θεσμικά και αξιόπιστα για τα θέματα της ΠΑΕ.
       Για όλα τα παραπάνω ζητήματα δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση και αφού τα χρονικά όρια που είχαν τεθεί παρήλθαν, θεωρούμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα.
       Θεωρούμε περιττό να επαναλάβουμε την κρισιμότητα της κατάστασης σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο στην ΠΑΕ.
       Θεωρούμε επίσης περιττό να τονίσουμε την επίπτωση της μη καταβολής των οφειλομένων και με την οικονομική κρίση να αγγίζει όλους μας, στην οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
       Είναι λυπηρό αλλά είμαστε αναγκασμένοι για τους παραπάνω λόγους ως μέλη του Σωματείου να θέσουμε θέμα ανεπάρκειας του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του και να ζητήσουμε άμεση σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου ΔΣ που θα εκτελέσει τις αποφάσεις που εκκρεμούν.
       Το Σωματείο είναι και πρέπει να παραμείνει ο θεματοφύλακας της Ιστορίας και του μέλλοντος της ΑΕΛ. Καλούμε το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί, να αναλάβει πρωτοβουλία σύγκλισης όλων των φορέων που εκπροσωπούν την οικογένεια της ΑΕΛ αλλά και των απλών φίλων της, σε ανοικτή συνέλευση, όπου θα παρουσιαστούν τα οικονομικά στοιχεία που θα προκύψουν και θα συζητηθούν όλες οι πιθανές λύσεις στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί.
       Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη στην ΠΑΕ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και ακόμη περισσότερο να έχει τύχη, ερήμην του Σωματείου και του Λαού της ΑΕΛ.
       Στην περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας, ζητάμε την ονομαστική κοινοποίηση των τοποθετήσεων και της ψήφου των μελών του ΔΣ προκειμένου να διαμορφώσει άποψη κάθε απλό μέλος του Σωματείου.
Κ. Ι.
Χαλκίδα
Π. Σ.
Αθήνα
Π. Σ.
Αθήνα
Τ. Α.
Αθήνα
Α. Κ.
Αθήνα

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: